Over Ons

Veel mensen kijken 's avonds, buiten en bij helder weer, naar boven en zien dan die fantastische sterrenhemel....

Fascinatie en bewondering. Eigenlijk wil je daar ook wel meer over willen weten. Maar, waar kan je hiervoor terecht? Bij een publiekssterrenwacht!
Samen met een aantal collega-sterrenwachten is sterrenwacht Phoenix verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting in de regio Achterhoek, Ste- dendriehoek (Deventer/Apeldoorn/Zutphen) en Twente. Phoenix doet dit door elke zaterdagavond het publiek een (vast) programma aan te bieden, dat om 20.00 uur begint.

Gaat je interesse verder dan alleen de publieksvoorlichtingsavond, kom dan naar onze clubavond. Deze vindt elke vrijdagavond plaats vanaf 20.00 uur.

Verder organiseert sterrenwacht Phoenix elk winterseizoen de cursus 'Wegwijs aan de Sterrenhemel'.

Deze website is bedoeld om jou eerste informatie te geven. Over de sterrenwacht, het programma, het aanbod, de collega-sterrenwachten, sterrenkunde in het algemeen en nog veel meer.
Wil je meer weten, kom dan naar de sterrenwacht toe! Zij is absoluut laagdrempelig: het enige dat wij van onze gasten verwachten is een gezonde dosis belangstelling. Voorkennis is niet nodig. Wij maken je graag wegwijs!


Publiekssterrenwacht Phoenix Lochem ....
er gaat een (sterren)hemel voor u open...!!


Medewerker worden?

Sterrenwacht Phoenix kent, zeker met de komst van het projectieplanetarium, toenemende bezoekersaantallen. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die graag willen helpen bij het ontvangen van onze bezoekers. Dit kan door presentaties te geven (in het projectieplanetarium, maar ook in het observatorium en de publiekszalen, helpen bij de kassa, koffie/thee dranken schenken, klaarzetten van het observatorium, onderhoud van de sterrenwacht en de apparatuur, etc.) Dit alles met als doel: het populariseren van de sterrenkunde in de meest brede zin van het woord. Het is leuk en dankbaar werk!

Sponsor/donateur worden?

Voel jij je betrokken bij ons werk, en wil je alleen financieel ons werk steunen, wordt sponsor of donateur. Sterrenwacht Phoenix is ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling ) en is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Zelf heb je dan vrij toegang tot de publieks- en clubavonden.

De bijdrage in de kosten als medewerker bedraagt 50,- per jaar
Meld je aan door een email te sturen naar info@sterrenwachtphoenix.nl en vermeld hierin jouw naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en tenslotte of u medewerker, sponsor of donateur wilt worden.

Nadere informatie verkrijg je via:
- telefoon: 06-25109573
- e-mail: info@sterrenwachtphoenix.nl