Bestuur

Publiekssterrenwacht Phoenix wordt beheerd door de Stichting Amateur Astronomie Lochem (afgekort S.A.A.L.).
Rekeningnummer NL85ABNA0476613574 t.n.v. SAAL.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit :

Voorzitter en Penningmeester : Hans Lammertink
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl

Secretariaat : Vacature
e-mail : secretariaat@sterrenwachtphoenix.nl

Bestuurslid : Henk Kreunen
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl

Bestuurslid : Henri Bosveld
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl

Bestuurslid : Vacature
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl

Contact Cursus
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl


ANBI
Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichtingen zijn per 1 januari 2014 verplicht jaarverslagen te publiceren op de website. Ook wij voldoen daar graag aan. U treft een pdf bestand met de vereiste informatie aan op deze pagina.

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website: http://anbi.nl/