Unistellar SETI/Citizen Science

De sterrenwacht is in het bezit van een een eVscope. Die wordt van tijd tot tijd ingezet voor onze bezoekers. Twee van onze medewerkers hebben zelf een eVscope waarmee zij waarnemen en fotograferen. Ook doen zij op persoonlijke titel mee met de onderzoeksprogramma's van Unistellar/SETI die worden uitgeschreven voor het wereldwijde netwerk.  

De volgende pagina's beschrijven de resultaten van de wereldwijde Unistellar onderzoeken van de superova SN 2023ixf en kometen C/2023 E 1 en 12P/Pons-Brooks.     

Citizen Science (CS) is een samenwerkingsverband van amateurwetenschappers en professionele wetenschappers die een gezamenlijk doel hebben. Citizen Science beoefenaars  hebben doorgaans een grote belangstelling voor de wetenschap en wisselen hun bevindingen  met elkaar uit.

Unistellar richt zich op de CS ruimtewetenschap. Professionele ruimtewetenschappers hebben vaak de hulp van CS wetenschappers nodig: er zijn eenvoudig niet genoeg tijd en middelen om alle informatie over het universum te registreren. Dus gedreven door hun passie springen CS wetenschappers bij om data te verzamelen en te analyseren. 

Het Unistellar Netwerk is een wereldwijde community van CS astronomen dat samenwerkt met professionele astronomen van het SETI Instituut. De CS leden zetten hun Unistellar telescoop (eVscope) in om verzamelde astronomische gegevens door te spelen aan het SETI Instituut. De gegevens worden aldaar ingezet om voorspellingen te doen en modellen op te stellen. De Unistellar community correspondeert d.m.v. social media of het slack kanaal om resultaten te delen en om gezamenlijke waarneemavonden te plannen.