Phoenix mini-college: Het Getij op Aarde en in het Heelal. Kees Veth 12 april 2024 aanvang 20:00

Voor de meeste mensen is het getij een verschijnsel dat ze alleen van de eb- en vloedbeweging tijdens een strandvakantie kennen. Het getij op aarde kent veel bijzondere (bij)verschijnselen en in de voordracht zal worden ingegaan op de oorzaak en typische uitingen ervan in de Noordzee, de Waddenzee en de Oceaan.

In essentie is het aardse getij een astronomisch verschijnsel. Het is het gevolg van de wisselende zwaartekrachten bij het spel tussen aarde, maan en zon. Rondkijkend in het heelal blijkt dat getijverschijnselen zeer veel voorkomen en belangrijke gevolgen hebben. Een bezoek zal worden gebracht aan de maantjes van Jupiter, de ringen van Saturnus. sterclusters en melkwegstelsels. De getijverschijnselen blijken heel divers te zijn en soms spectaculair.

Entree voor niet-leden €6

RESERVEER DIRECT

Spreker: Kees Veth 

Kees Veth heeft sterrenkunde gestudeerd in Utrecht aan de Sterrenwacht Sonnenborgh. Hij heeft korte tijd gewerkt in de groep van Prof H.G. van Bueren aan astronomische meetmethoden. 


Na vier jaar gewerkt te hebben op een lerarenopleiding is hij aangesteld als onderzoeker op het Kon. NIOZ te Texel als fysisch oceanograaf. De onderzoekgebieden waren vooral gelegen in de Atlantische Oceaan van Groenland tot in de Antarctische wateren. Het onderzoek was meestal verbonden met de studie van de structuur van de waterkolom of de uitwisseling van water tussen de Indische oceaan en Atlantische oceaan. In de Antarctische wateren is het werk verricht in de bovenste lagen langs de smeltende ijsrand in samenwerking met biologen en chemici. Ander werk betrof het meten van turbulentie in de diepzee. 


Sinds december 2009 is Kees Veth gepensioneerd. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Volkssterrenwacht "De Jager" op Texel en actief als natuurgids en vrijwilliger bij Natuurmonumenten op Texel, vooral bij de eendenkooien en peilbuismetingen (grondwaterstanden). 


De lezing over het getij combineert zijn interesse voor de sterrenkunde en oceanografie