Groepen

Reserveren
Het is mogelijk om, buiten de normale openingstijden van de publieksavonden om, een aanvraag te doen voor een groepsbezoek. Wilt u met uw familie, schoolklas, kinderfeestje of vereniging een bezoek aan onze sterrenwacht brengen dan kunt u een aanvraag indienen.

Voor het aanvragen van een groepsbezoek graag het formulier op deze pagina invullen en verzenden. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Kosten groepsbezoek
Bij een groepsbezoek wordt het gebruikelijke tarief in rekening gebracht, namelijk 4,- voor personen t/m 15 jaar en 5,- voor personen van 16 jaar en ouder. Wij hanteren echter wel een minimumtarief van 60,- voor een groepsbezoek ( in geval de optelsom van de entreegelden minder bedraagt dan 60,-)

Scholen
Bij schoolbezoeken worden de eerste 2 begeleiders/docenten vrijgesteld van entreegeld. Voor alle overige begeleiders (die het programma volgen) wordt het normale toegangstarief berekend.

Contact formulier