Wie zijn wij?

WIE ZIJN WIJ

Veel mensen kijken 's avonds, buiten en bij helder weer, naar boven en zien dan die fantastische sterrenhemel... 

Fascinatie en bewondering voor de nachtelijke hemel en vervolgens ook interesse in de wonderen van het onmetelijke universum?
Wie meer wil weten over de wereld van de sterrenkunde kan hiervoor terecht bij publiekssterrenwacht Phoenix!

Samen met een aantal collega-sterrenwachten is sterrenwacht Phoenix verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting in de regio Achterhoek, Stedendriehoek (Deventer/Apeldoorn/Zutphen) en Twente. Phoenix doet dit door elke zaterdagavond het publiek een (vast) programma aan te bieden, dat om 20.00 uur begint.

Gaat uw/jouw interesse verder dan alleen de publieksvoorlichtingsavond, kom dan naar de clubavond. Deze vindt elke vrijdagavond plaats vanaf 20.00 uur.
Phoenix verzorgt ook lezingen, waarop bekende sprekers op het gebied van astronomie hun licht laten schijnen over actuele onderwerpen.

Verder organiseert sterrenwacht Phoenix elk winterseizoen de cursus 'Wegwijs aan de Sterrenhemel'.


Op deze website is informatie te lezen over de sterrenwacht, het programma, het aanbod, de collega-sterrenwachten, sterrenkunde in het algemeen en nog veel meer.
Wil je meer weten, kom dan naar de sterrenwacht toe! Phoenix is een laagdrempelige sterrenwacht. Voorkennis is niet nodig. Het enige wat wij van onze gasten verwachten is een gezonde dosis belangstelling. Wij maken je graag wegwijs!

 

                                 Publiekssterrenwacht Phoenix Lochem ...
                                 er gaat een (sterren)hemel voor u open...!!Medewerker worden?
Sterrenwacht  Phoenix kent, zeker met de komst van het projectieplanetarium,  toenemende bezoekersaantallen.
Wij zijn altijd op zoek naar medewerkers die graag willen helpen bij het ontvangen van bezoekers.  Dit kan door presentaties te geven (in het projectieplanetarium, maar ook in het observatorium en de publiekszalen), helpen bij de kassa, koffie/thee en dranken schenken, klaarzetten van het observatorium, onderhoud van de sterrenwacht en de apparatuur, et cetera. Dit alles met het doel: het populariseren van de sterrenkunde in de meest brede zin van het woord. Het is leuk en dankbaar werk!
De bijdrage in de kosten als medewerker bedraagt 50,- euro per jaar.

 

Sponsor/donateur worden?
Voel jij je betrokken bij ons werk, en wil je de sterrenwacht financieel steunen, dan is er de mogelijkheid om sponsor of donateur te worden.
Sterrenwacht Phoenix is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeft geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doet. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

 

Informatie en aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@sterrenwachtphoenix.nl. Vermeld hierin naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en tenslotte of je medewerker, sponsor of donateur wilt worden.

Nadere informatie verkrijg je via:

  • telefoon: 06-25109573
  • e-mail: info@sterrenwachtphoenix.nl

 

Als medewerker, donateur of sponsor heb je vrij toegang tot de publieks- en clubavonden.