Phoenix mini-college 20 januari 2023

Actuele ontwikkelingen in de Chinese ruimtevaart

door Alex Scholten

Vrijdagavond 20 januari 2023
Aanvang 20.00 uur
Publiekssterrenwacht Phoenix

Sinds het begin van deze eeuw is de Chinese ruimtevaart een belangrijke speler geworden in het speelveld dat aanvankelijk gedomineerd werd door de Verenigde Staten, Rusland en Europa. Het meest in het oog springend zijn de recente successen in het onderzoek van de Maan en Mars. Maar ook in de bemenste ruimtevaart speelt China haar rol.

Geen internationale samenwerking, maar een eigen ruimtestation met een continue aanwezigheid van een aantal taikonauten. China is naar buiten toe steeds meer open over haar doelen en toekomstplannen. Is de eerste mens die sinds 1972 weer op de maan rondloopt een Chinees? En steekt China de westerse wereld de loef af met een eerste mens op Mars? Alex Scholten geeft in deze presentatie een overzicht van de recente ontwikkelingen en toekomstplannen van de Chinese ruimtevaart.

Je kunt je opgeven via deze link.

Niet-leden € 5,00