Lezing: Dwarse denkers in de astronomie - 21 april 2023


Lezing door onze medewerker Klaas Schermer  

Als mensen steeds maar herhalen wat anderen ook steeds zeggen, komt de wetenschap geen stap verder. Wie vraagtekens durft te zetten bij wat iedereen als 'de waarheid' ziet, is geen dwaas, maar een dwarse denker. Natuurlijk vereist dwars denken ook zorgvuldig denken. Aan loze beweringen heeft niemand wat. Dwarse denkers gaan zeer zorgvuldig om met de feiten en met de logica. Wat zij zeggen is gebaseerd op waarnemingen, rekenen en kritisch denken. Je zou denken dat dwars denken levensgevaarlijk kan zijn als je de opvattingen van gezagsdragers in twijfel trekt, zoals nu nog in sommige landen het geval is en dat opvattingen over zaken die niet over menselijke eigenaardigheden gaan maar over zaken die letterlijk mijlenver boven ons hoofd zweven ongevaarlijk zijn. Maar lange tijd was het levensgevaarlijk om staand geloof in twijfel te trekken. Zelfs als astronoom. En als dat niet langer levensgevaar is kan het wel je aanzien en carrière schaden.

Tot de dwarse denkers in de astronomie hoorden zeker Eratosthenes van Cyrene, Copernicus in Polen, Kepler in Duitsland, Galileï in Italië en wereldburger Albert Einstein. Dat zal blijken als we hun levenswerk bekijken.


Aanvang:20:00
Locatie: Sterrenwacht Phoenix, Ampsenseweg 10, Lochem
Entree: €5 Kinderen: €4