Cursus wegwijs

Cursus Wegwijs aan de Sterrenhemel

Sterrenwacht Phoenix biedt je de mogelijkheid om tijdens het winterseizoen deel te nemen aan de cursus 'Wegwijs aan de sterrenhemel', die normaliter in het najaar start. 
We hopen weer van start te gaan in het najaar van 2021. De data van de cursusavonden zijn op dit moment nog niet bekend maar vinden plaats op de vrijdagavond. Zodra deze bekend zijn zullen wij ze hier publiceren. 

In deze cursus, bedoeld voor volwassenen, word je letterlijk en figuurlijk wegwijs aan de sterrenhemel gemaakt. Er is geen voorkennis nodig, alleen nieuwsgierigheid! Iedereen kan de aangeboden stof zonder meer volgen. De cursusavonden worden op acht vrijdagavonden gehouden. Naast theorie is er ook aandacht voor de praktische kant, met name het waarnemen door de telescopen en het herkennen van de sterrenbeelden.
De lesavonden zijn:

Les 1: Met 7 Mijllaarzen door het Heelal
De 'kapstokles' om jou het ruimtelijk inzicht te geven voor de andere lessen

Les 2: De Zon, de Aarde en de Maan
Feiten, maten en verhouding over deze drie belangrijke spelers

Les 3: De Planeten
Een reis langs alle planeten van ons zonnestelsel

Les 4: Kometen en Vallende Sterren
Over vuile sneeuwballen en het gruis dat ze achterlaten

Les 5: De Sterren
Wat weten we van onze zon, en andere zonnen/sterren?

Les 6: Ori-ntatie aan de Sterrenhemel
Ruimtelijk inzicht in ons zonnestelsel

Les 7: Nevels & Sterrenhopen
Waar vind ik nu die leuke nevels?

Les 8: Sterrenkijkers en waarnemen
Een praktijkles over sterrenkijkers en verrekijkers


Maximum aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan de cursus. Wacht dus niet te lang met aanmelden. De ervaring leert ons dat het hele jaar door ge-nteresseerden zich aanmelden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel mensen er aan de curus kunnen deelnemen indien de coronamaatregelen van kracht blijven. 

Extra
Gedurende het cursusseizoen heb je vrij entree tijdens de publieksavonden en bij lezingen.

Informatie en aanmelden
Wil je meer informatie over de cursus, e-mail dan naar
cursus@sterrenwachtphoenix.nl

Wil je je definitief aanmelden voor deelname, stuur dan een e-mail naar cursus@sterrenwachtphoenix.nl met vermelding van uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats -n telefoonnummer.

Onderstaande gegevens zijn pas actueel op het moment dat de data hier op de site gepubliceerd gaan worden. 
Maak vervolgens het cursusgeld van - 90,- over naar IBAN-rekeningnummer NL36RABO0359812953 t.n.v. SAAL te Lochem onder vermelding van 'Wegwijs Winter 2020 + achternaam'. Het cursusgeld dient uiterlijk 01-11-2021 betaald te zijn. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst van betaling geregistreerd. Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst van betaling en deelname via e-mail.


De cursusmap ontvang je op de eerste lesavond.